Voorbeelden van fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting

Voorbeelden fiscaal partnerschap
Hierna volgt een vijftal voorbeelden van de uitwerking van de nieuwe wetgeving vanaf 2011 inzake het fiscale partnerschap. Deze voorbeelden zijn ontleend aan de website van de Belastingdienst.

Getrouwd

Op 1 augustus 2011 trouwt u, maar u woonde al het hele jaar samen. U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven. U bent door het trouwen fiscale partners geworden. Omdat u al op 1 januari 2011 op hetzelfde adres staat ingeschreven, bent u vanaf 1 januari 2011 fiscale partners.

Scheiden

U bent getrouwd, maar besluit uit elkaar te gaan. Op 12 mei 2011 stuurt uw advocaat het verzoek om te scheiden naar de kantonrechter. Op 2 juni 2011 wordt de scheiding uitgesproken en geregistreerd. In afwachting van woonruimte blijft u nog wel samen op hetzelfde adres ingeschreven. Op 1 september 2011 verhuist u of uw ex-echtgenoot. U bent dan fiscale partners tot 1 september 2011.

U bent getrouwd, maar besluit uit elkaar te gaan. U of uw echtgenoot verhuist op 24 april 2011 naar een andere woning. Op 12 mei 2011 stuurt uw advocaat het verzoek om te scheiden naar de kantonrechter. Op 2 juni 2011 wordt de scheiding uitgesproken en geregistreerd. U bent dan fiscale partners tot 12 mei 2011.

Deel van het jaar notarieel samenlevingscontract

U woont vanaf 1 januari 2011 samen. U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven. Op 1 augustus 2011 sluit u een notarieel samenlevingscontract af. U bent daardoor fiscale partners. Omdat u vanaf 1 januari 2011 op hetzelfde adres staat ingeschreven, bent u al vanaf die datum fiscale partners.

Samenwonen in huurhuis, geen notarieel samenlevingscontract

U woont samen in een huurhuis. U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven. In 2010 kunt u nog kiezen voor fiscaal partnerschap. In 2011 kan dat niet meer. Hebt u samen een kind, bent u als pensioenpartners aangemeld, of hebt u van elkaar een kind erkend? Dan bent u fiscale partners. Hebt u dat niet? Dan bent u geen fiscale partners.

Samenwonen, met kind

U woont vanaf 1 januari 2011 samen. U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven. U hebt geen notarieel samenlevingscontract. Op 7 maart 2011 krijgen u en uw partner een kind. U bent daardoor fiscale partners. Omdat u vanaf 1 januari 2011 op hetzelfde adres staat ingeschreven, bent u al vanaf die datum fiscale partners.

Hebt u opmerkingen na het lezen van deze voorbeelden van het fiscale partnerschap? Stuur ons een e-mail via info@visservaneck.nl.

Naar ons hoofdartikel over het fiscale partnerschap?

Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor?
Naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Om de leesbaarheid van het artikel te bewaren zijn uiteraard alleen de hoofdpunten van de materie besproken kunnen worden. Aan de juistheid van het artikel hebben we veel aandacht besteed. Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.


andere onderwerpen:
| fictieve dienstbetrekking | beoordeling dienstbetrekking | verklaring arbeidsrelatie | factuureisen |
| kleine-ondernemersregeling | administratieve achterstanden wegwerken | opzetten administratie |
| administrateur rotterdam | administratie uitbesteden | financiële administratie |
| loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | aangifte loonheffing | | controle administratie | sitemap |