De kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting (BTW) vanaf 2020

Kleineondernemersregeling
Voor ondernemers die weinig omzetbelasting (meestal BTW genoemd) behoeven af te dragen, is de kleineondernemersregeling in het leven geroepen, vaak aangeduid met de termen k/o-regeling of KOR. Al in de Fiscale Agenda van 2011 van de regering stond de wens om de toen bestaande KOR te vereenvoudigen. Die wens is lange tijd blijven bestaan, pas vanaf 2020 is er een nieuwe kleineondernemersregeling in de wet gekomen. En deze geldt niet alleen meer voor (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen, maar bijvoorbeeld ook voor BV’s, verenigingen of stichtingen.
In de nieuwe regeling kiest de ondernemer voor een vrijstelling van de BTW-plicht. Om voor die keuze in aanmerking te komen gelden 2 simpele voorwaarden:

  • de ondernemer is in Nederland gevestigd of heeft hier een vaste inrichting;
  • de omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Wanneer een ondernemer kiest voor de vrijstelling, dan betekent dit:

  • dat de ondernemer geen BTW in rekening brengt bij zijn klanten;
  • dat de ondernemer de hem in rekening gebrachte BTW niet kan aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst;
  • dat de ondernemer geen BTW-aangifte hoeft te doen.

Bijzonderheden.
De omzetgrens geldt per kalenderjaar. Een ondernemer die start op 1 december en weet dat hij in die maand onder de € 20.000 omzet blijft kan voor dat jaar dus gebruik maken van de regeling. En in het volgende jaar zolang hij onder de grens blijft, zie het volgende punt.
Pas vanaf het moment dat in een jaar de grens van € 20.000 wordt bereikt is de ondernemer verplicht om zich vanaf dat moment aan te melden als BTW-plichtig ondernemer en moet hij vanaf dat moment BTW in rekening brengen. (Voorbeeld: maandelijkse omzet € 3.000 vanaf januari. De ondernemer moet vanaf de 7e factuur BTW in rekening gaan brengen.)
Vanaf het moment van overschrijden van de grens kan men gedurende 3 jaar de KOR niet meer toepassen en is men dus verplicht om BTW in rekening te brengen, zelfs als men (veel) minder omzet heeft in die periode. Het is dus wel van belang om niet per ongeluk eenmalig over de grens heen te gaan, dit kan grote gevolgen hebben!
In beginsel wordt alleen BTW-belaste omzet meegenomen in de bepaling van de grens van € 20.000, BTW-vrijgestelde omzet wordt niet meegenomen in de bepaling van de grens. In de wet wordt een aantal zaken genoemd die echter wel meegenomen moet worden:

  • levering en verhuur van onroerende zaken;
  • financiële diensten op het gebied van betaalverkeer;
  • de handel in effecten;
  • kredietverlening;
  • verzekeringen.

Informatie

Hebt u opmerkingen na het lezen van dit artikel over de kleineondernemersregeling vanaf 2020? Stuur ons een e-mail via info@visservaneck.nl.
Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor?
Terug naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Om de leesbaarheid van dit artikel over de kleineondernemersregeling vanaf 2020 te bewaren zijn uiteraard alleen de hoofdpunten van de materie besproken kunnen worden. Aan de juistheid van het artikel hebben we veel aandacht besteed. Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.
© Administratiekantoor Visser & van Eck BV Capelle a/d IJssel. Auteur: mr. L.C. van Trotsenburg.


andere onderwerpen:
| werkkostenregeling | | factuureisen | | verklaring arbeidsrelatie | | beoordeling dienstbetrekking |
| fictieve dienstbetrekking | | administratieve achterstanden wegwerken | | opzetten administratie |
| administrateur rotterdam | | administratie uitbesteden | | financiële administratie | | verwerken administratie | salarisadministratie rotterdam | | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | | opstellen jaarrekeningen | | sitemap |