Voorbeelden van vrijwilligersvergoedingen

Voorbeelden vrijwilligersvergoedingen
Hierna volgt een vijftal voorbeelden van de uitwerking van de vrijwilligersregeling. Deze voorbeelden van vrijwilligersvergoedingen zijn ontleend aan de website van de Belastingdienst.

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

U verricht 15 uur per week kantinewerkzaamheden bij een sportvereniging en u ontvangt daarvoor € 30 per week. In deze situatie bent u vrijwilliger, omdat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur).

Voorbeeld 2: vrijwilligersvergoeding

U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 1.500. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u overgemaakt. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 3 per uur). Ook het maandmaximum van € 180 en het jaarmaximum van € 1.800 worden niet overschreden. De vereniging hoeft over uw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Ook hoeft ze hiervoor geen urenadministratie bij te houden.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding

U werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging en u ontvangt daarvoor € 18 per week. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 9 per uur).

Voorbeeld 4: geen vrijwilligersvergoeding

U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden). U krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.800 wordt niet overschreden. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat het maandmaximum van € 180 wordt overschreden. De vergoeding in de 2 maanden waarin u 100 uur werkt, is immers € 200. De voetbalvereniging moet over deze vergoeding dus loonheffingen inhouden en afdragen. Ook moet ze hiervoor een urenadministratie bijhouden.

Voorbeeld 5: geen vrijwilligersvergoeding

U werkt als vrijwilliger 9 maanden 20 uur per maand voor een tennisvereniging en krijgt hiervoor een vergoeding van € 7 per uur. Hoewel de vergoeding het maandmaximum van € 180 en het jaarmaximum van € 1.800 niet overschrijdt, moet de vereniging toch loonheffingen inhouden en afdragen en een urenadministratie bijhouden. De vergoeding van € 7 per uur is namelijk een beloning die wel in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet.

Hebt u opmerkingen na het lezen van deze voorbeelden van vrijwilligersvergoedingen? Stuur ons een e-mail via info@visservaneck.nl.

Naar ons hoofdartikel over de vrijwilligersregeling?

Informatie

Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor?
Naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Om de leesbaarheid van het artikel te bewaren zijn uiteraard alleen de hoofdpunten van de materie besproken kunnen worden. Aan de juistheid van het artikel hebben we veel aandacht besteed. Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.


andere onderwerpen:
| fictieve dienstbetrekking | beoordeling dienstbetrekking | verklaring arbeidsrelatie | factuureisen |
| kleine ondernemersregeling | administratieve achterstanden wegwerken | opzetten administratie |
| administrateur rotterdam | administratie uitbesteden | financiële administratie |
| loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | aangifte loonheffing | | controle administratie | sitemap |