Aangifte loonheffing: wij zorgen ervoor

Aangifte loonheffing
De aangifte loonheffing is verre van eenvoudig. Tot en met 2005 kon de aangifte loonbelasting (hoe deze aangifte toen nog heette) op papier worden ingediend. Die aangifte bevatte maar een paar gegevens, voornamelijk gegevens over de hoogte van het fiscale loon en de hoogte van de af te dragen loonbelasting.
Vanaf 2006 moet de aangifte loonheffing (juister zou eigenlijk zijn: aangifte voor de loonheffingen) verplicht elektronisch worden ingediend. Vanaf 2006 moeten inhoudingsplichtigen namelijk niet alleen gegevens betreffende de af te dragen loonheffingen (= loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen) opnemen in de aangifte loonheffing, maar ook een hele waslijst aan gegevens die door de Belastingdienst elektronisch worden “doorgeleverd” aan allerlei maatschappelijke instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CBS en de gemeenten.

De belangrijkste afnemer van de gegevens uit de aangifte loonheffing is echter wel UWV. Kreeg UWV tot en met 2005 haar gegevens rechtstreeks aangeleverd van de inhoudingsplichtigen, vanaf 2006 loopt dit via de aangifte loonheffing van de Belastingdienst. Vanuit de doorgeleverde gegevens vult UWV de zogenaamde “polismap” die van iedere verzekerde werknemer wordt aangelegd. Op het moment dat een werknemer  een uitkering aanvraagt, heeft UWV alle gegevens die zij nodig heeft voor de bepaling of er recht is op een uitkering in de polismap. Vroeger moesten gegevens worden opgevraagd bij de laatste werkgever(s) van de uitkeringsaanvrager, hetgeen tijdsverlies opleverde en werkgevers veel administratieve rompslomp opleverde.

Het doen van de elektronische aangifte loonheffing kan via de website van de Belastingdienst handmatig worden gedaan voor bedrijven tot maximaal 10 werknemers. In de praktijk is deze manier van aangifte eigenlijk niet goed te doen, simpelweg vanwege het zeer grote aantal gegevens dat ingevuld dient te worden. De kans op fouten is daardoor veel te groot.
In de praktijk wordt dan ook het overgrote merendeel van de aangiften loonheffingen ingediend vanuit speciale loonadministratiepakketten. Maar, zelfs indien u of uw loonadministrateur gebruik maakt van een goed loonprogramma, er zijn complexe zaken die niet altijd automatisch meegenomen worden in de aangifte loonheffing. Voorbeelden hiervan zijn de eindheffingen op de bestelauto’s of binnen de werkkostenregeling (WKR).
Maar veel belangrijker nog, sommige subsidieregelingen lopen (of liepen, loonkostensubsidies komen en gaan in een rap tempo tegenwoordig) via de aangifte loonheffing. Hierbij kunt u denken aan de huidige loonkostenvoordelen en de vroegere Vrijstelling 55+, Premiekorting Uitkeringsgerechtigden 50+, Premiekorting 62 jaar en ouder, arbeidsgehandicaptenkortingen, Premievrijstelling Marginale Arbeid, Premiekorting voor jongere werknemers en de Vermindering Onderwijs. Allemaal subsidieregelingen om bepaalde groepen werknemers goedkoper te maken voor werkgevers, maar helaas zijn en waren dit veelal onbekende regelingen. Zelfs veel loonadministrateurs blijken in de praktijk deze subsidieregelingen niet of niet goed genoeg te kennen.
Daarom kunt u het beste een echt deskundige loonadministrateur op uw aangifte loonheffing zetten. Zo weet u zeker dat het goed gebeurt en dat u het maximale uit uw aangifte loonheffing haalt.

Informatie

Visser & van Eck is een klein maar uiterst professioneel administratiekantoor in Capelle aan den IJssel. Vanaf onze makkelijk bereikbare locatie (vlak bij afslag 16 van de A20, op een steenworp afstand van zowel Rotterdam als Nieuwerkerk aan den IJssel) verzorgen wij het hele scala aan administratieve en fiscale diensten: van de aangifte loonheffing tot het opstellen van jaarrekeningen, voor Rotterdam en wijde omgeving.
Meer weten over ons totale dienstenpakket?

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw aangifte loonheffing uit te besteden aan administratiekantoor Visser & van Eck? Neem vrijblijvend contact met ons op via ons Contactformulier, telefoon: (010) 4514355 of e-mail (info@visservaneck.nl).


andere onderwerpen:
| belastingadviezen | belastingaangifte verzorgen | aangifte belastingen |
| loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | salarisadministratie capelle
| administrateur rotterdam | | boekhoudkantoor rotterdam | sitemap |