Wet tegemoetkomingen loondomein

Wet tegemoetkomingen loondomein
Vanaf 1 januari 2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein volledig van kracht geworden.
Een deel van de Wet tegemoetkomingen loondomein is ingevoerd per 1 januari 2017, namelijk het lage-inkomensvoordeel voor werkgevers (LIV), hetgeen een nieuwe tegemoetkoming voor werkgevers betreft. We bespreken deze regeling in dit artikel.

Per 1 januari 2018 is het systeem van premiekortingen voor werkgevers voor bepaalde werknemers (oudere werknemers en werknemers met een arbeidshandicap) vervangen door een systeem van loonkostenvoordelen (LKV). Ook deze regeling bespreken we in een apart artikel.
Daarnaast is een tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon ingevoerd, doorgaans kortweg jeugd-LIV genoemd. Hierover kunt u in dit artikel lezen.
Hiermee is de Wet tegemoetkomingen loondomein volledig ingevoerd.

De overheid heeft de Wet tegemoetkomingen loondomein willen invoeren omdat men enerzijds de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt wil ondersteunen en anderzijds omdat men af wilde van het fraude- en foutengevoelige systeem van premiekortingen die werkgevers zelf in mindering kunnen brengen op de af te dragen loonheffingen. De LIV, de jeugd-LIV en de LKV worden door de overheid zelf bepaald, gecontroleerd en uitbetaald met behulp van UWV en de Belastingdienst.
Wel moeten door de werkgever (of zijn administratiekantoor) de verloonde uren goed in de loonaangiften aangeven worden en tevens dient aangegeven te worden voor welke werknemers men recht meent te hebben op een tegemoetkoming uit hoofde van een loonkostenvoordeel. Ook dient de werkgever te beschikken over een doelgroepverklaring. Deze moet uiterlijk binnen 3 maanden zijn aangevraagd.

Let op: indien een werkgever voor een werknemer in aanmerking komt voor meerdere tegemoetkomingen, bijvoorbeeld zowel een LKV als het LIV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming uitbetaald.
Een LKV en de jeugd-LIV kunnen wel samenlopen.

Informatie

Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor?

Terug naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Om de leesbaarheid van dit artikel over de Wet tegemoetkomingen loondomein te bewaren zijn noodzakelijkerwijs alleen de hoofdpunten van de materie besproken kunnen worden. Aan de juistheid van het artikel hebben we veel aandacht besteed.
Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.
© Administratiekantoor Visser & van Eck BV Capelle a/d IJssel. Auteur: mr. L.C. van Trotsenburg.

andere onderwerpen:
| werkkostenregeling | | factuureisen | | verklaring arbeidsrelatie | | beoordeling dienstbetrekking |
| fictieve dienstbetrekking | | administratieve achterstanden wegwerken | | opzetten administratie |
| administrateur rotterdam | | administratie uitbesteden | | financiële administratie | | verwerken administratie | salarisadministratie rotterdam | | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | | opstellen jaarrekeningen | | sitemap |