Artikelen

Administratiekantoor RotterdamOnderwerpen waarover wij als administratiekantoor vaak vragen krijgen, of die anderszins interessant kunnen zijn, lichten wij toe op onze site. Op deze pagina treft u een lijst aan met de inmiddels behandelde onderwerpen. U kunt doorklikken naar het betreffende artikel.
We proberen de artikelen leesbaar te houden door zoveel mogelijk “gewone mensentaal” te gebruiken, maar helaas is de wetgeving en de uitvoering daarvan zo ingewikkeld geworden, dat het vaak niet helemaal lukt om de artikelen kort en simpel te houden.

Publicaties

We besteden veel aandacht aan onze artikelen voordat we deze publiceren, de artikelen worden regelmatig gescreend op benodigde wijzigingen i.v.m. nieuwe wetgeving en/of rechtspraak, maar desalniettemin kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van handelen van derden n.a.v. de inhoud van onze website.
Op- of aanmerkingen zijn altijd welkom op info@visservaneck.nl.
Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website. Op de website van de Belastingdienst vindt u trouwens ook steeds meer goede en leesbare informatie. Hetzelfde geldt voor de site van de Kamer van Koophandel.


andere onderwerpen:
| home | salarisadministratie rotterdam | boekhoudkantoor rotterdam | loonadministratie rotterdam |
| opstellen jaarrekeningen | administratie uitbesteden | financiële administratie | verwerken administratie |
| opzetten administratie | controle administratie | begeleiding startende ondernemers | boekhouding zzp’er |
| administrateur rotterdam | aangifte belastingen | salarisadministratie capelle | sitemap |