Belastingaangifte verzorgen: Visser & van Eck is het vertrouwde adres

Belastingaangifte verzorgenReeds sinds 1985 is belastingaangifte verzorgen, zowel voor ondernemers als voor particulieren, de specialiteit van ons administratiekantoor in Capelle a/d IJssel. Visser & van Eck is inmiddels dan ook een gevestigde naam te noemen voor Rotterdam en de wijde omgeving daarvan.

In de jaren van ons bestaan is er heel veel veranderd in de wijze waarop de belastingaangiften verzorgd worden: ooit gingen belastingaangiften op papier naar de Belastingdienst, inmiddels gaan nagenoeg alle belastingaangiften via elektronische weg naar de fiscus.
Visser & van Eck heeft als innoverend administratiekantoor altijd vooraan gelopen bij de nieuwe mogelijkheden die de moderne communicatiemiddelen bieden, aangezien hierdoor op een effectievere manier gewerkt kan worden, hetgeen tijdbesparing oplevert, hetgeen weer geldbesparing oplevert. Uw belastingaangifte verzorgen wij volledig up-to-date! Dus zodra een bepaald type belastingaangifte elektronisch kon (kan) worden ingediend bij de Belastingdienst, dan deden (doen) we het ook meteen.

De belastingaangiften verzorgen doen wij via commercieel ontwikkelde fiscale software. Deze zorgt er voor dat de gegevens in de belastingaangifte beveiligd naar de Belastingdienst verzonden worden. (Middels een ander inzendkanaal dan het voor de belastingplichtige zelf bedoelde kanaal van de DigiD.) Via diezelfde software kunnen wij trouwens ook toeslagen aanvragen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.
Tevens kunnen wij via de software elektronische kopieën aangeleverd krijgen van de aanslagen die opgelegd zijn op basis van ingediende belastingaangiften. Dit betekent dat wij reeds over de opgelegde aanslagen beschikken voordat de cliënt deze in de brievenbus (of in zijn Berichtenbox) ontvangen heeft!
De meeste belastingaangiften worden inmiddels dus elektronisch verzonden.

Belastingaangiften verzorgen tot in de puntjes geregeld, maar helaas nog wel op papier

Voor een aantal belastingaangiften bestaat vanuit de Belastingdienst helaas nog niet de mogelijkheid voor elektronische indiening vanuit de professionele software:

  • aangifte dividendbelasting;
  • aangifte kansspelbelasting.

Het belastingaangiften verzorgen houdt bij de deze belastingaangiften dus nog in dat deze op papier naar de fiscus moeten worden verzonden.

Benieuwd naar onze dienstverlening op het gebied van uw belastingaangifte verzorgen?
Neem contact met ons op via de telefoon of stuur een e-mail voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek op ons kantoor te Capelle a/d IJssel, onder de rook van Rotterdam.
De dienstverlening van ons administratiekantoor gaat trouwens verder dan alleen maar het verzorgen van de belastingaangiften, we verstrekken daar het benodigde belastingadvies uiteraard bij.
U bereikt ons via het Contactformulier, op (010) 4514355 of op info@visservaneck.nl.

Verdere informatie

Meer weten over onze totale dienstverlening?
Meer lezen over ons kantoor?
Meer te weten komen over de bedrijfsfilosofie van ons administratiekantoor?


andere onderwerpen:
| belastingadviezen | aangifte loonheffing | aangifte belastingen |
| loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | administrateur rotterdam |
| boekhoudkantoor rotterdam | salarisadministratie capelle | sitemap |